1. Finlandia, Absolut, Stumbras, 40ml… -…….. 6,00 zł
  2. Pan Tadeusz, Stock, 40ml………………………..5,00 zł
  3. Wyborowa, Żubrówka Biała, 40ml…………….. 4,50 zł
  4. Żubrówka, Soplica smakowa 40ml………………4,50 zł
  5. Tequila , Jack Daniels, Ballantines, Chivas – 10,00 zł
  6. Johnnie walker red, Stock 84 -…………………. 10,00 zł
  7. Johnnie walker black -……………………………. .15,00 zł
  8. Napoleon, Gin Lubuski – …………………………….7,00 zł
  9. Bacardi – …………………………………………………..7,00 zł
  10.  Sheridans, Stock Crème 84 -……………………… 8,00 zł